KẾ HOẠCH- CHƯƠNG TRÌNH: ” HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN VÀ HỘI THẢO HƯỚNG MỞ Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2024″

Cùng với lịch sử hình thành và phát triển hàng ngàn năm nền đông y Việt Nam đã gắn liền với lịch sử phát triển của dân tộc, gắn liền với truyền thống văn hóa của người Việt.

Mùa xuân mới- Xuân Giáp Thìn 2024 cũng là mở đầu một chặng đường mới của nền Đông y Việt Nam khi luật khám chữa bệnh 2023 chính thức được thực thi. Với mong muốn khởi động 2024 được thuận lợi, phát triển và đạt nhiều thành tựu của nền Đông y, Hội đông y Thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình: ” HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN ” và hội thảo ” HƯỚNG MỞ Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2024″

                                                  Nguồn: Hội Đông Y TP Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *