thành viên tham dự

Công đoàn ngành CT Việt Nam

Link website >>

Công đoàn ngành CN hoá chất VN

thành viên

Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt nam

Link website >>

Tập đoàn Dầu khí Việt nam

Link website >>

Công ty TNHH MTV Phân đạm & HC Hà Bắc

Link website >>

Công ty CP Cao su Đà Nẵng

Link website >>

Công ty CP Phân bón Miền Nam

Link website >>

Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam

Link website >>

Công ty CP Phân bón Bình Điền

Link website >>

Công ty CP Hóa chất Việt Trì

Link website >>

Công ty CP Supephốt phát & HC Lâm Thao

Link website >>

Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển

Link website >>

Công ty CP Phát triển phụ gia & SP Dầu mỏ

Link website >>

Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

Link website >>

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam – VIPESCO

Link website >>

Công ty CP Hơi Kỹ nghệ que hàn – SOVIGAZ

Link website >>

Công ty EVONIK Degussa GmbH

Link website >>

Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam

Link website >>

Công ty TNHH Hóa chất LG VINA

Link website >>

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

Link website >>

Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn

Link website >>

Dow Chemical Int’l Ltd Rep. Office.

Link website >>

Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

Link website >>

Công ty CP DAP – VINACHEM

Link website >>

Công ty CP Ắc quy Tia Sáng

Link website >>

Công ty Thai Plastic & Chemical Public

Link website >>

Công ty CP Pin ăcquy Miền Nam

Link website >>

Công ty CP Cao su Sao Vàng

Link website >>

Công ty TNHH DuPont Việt Nam

Link website >>

Công ty TNHH BASF Việt Nam

Link website >>

Công ty CP Đầu tư Hợp Trí

Link website >>

Công ty CP Phân lân Ninh Bình

Link website >>

Công ty CP Phân bón HC Cần Thơ

Link website >>

Công ty CP Thiết kế CN Hóa chất

Link website >>

Covestro (Vietnam )

Link website >>

Công ty CP DAP 2 Vinachem – Lao Cai

Link website >>

Tập đoàn VLC

Link website >>

Công ty CP TICO

Link website >>

Cty TNHH AGC Việt Nam (Japan)

Link website >>

Công ty CP bột giặt NET

Link website >>

Công ty CP bột giặt LIX

Link website >>

Công ty TNHH Tân Quang Minh.

Link website >>

Công ty TNHH Akzo Nobel Việt Nam

Link website >>

Công ty CP Pin Acquy Vĩnh Phú

Link website >>

Công ty TNHH Nippon Paint Việt nam (Hà Nội)

Link website >>

Công ty TNHH Synthomer Việt nam

Link website >>

Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Hàng hóa ANC

Link website >>

Công ty TNHH Camso Việt Nam

Link website >>

Công ty CP Bảo vệ thực vật Sài Gòn

Link website >>

Công ty TNHH Merck Việt Nam

Link website >>

Công ty TNHH Corning Việt Nam

Link website >>

Công ty TNHH Connell Bros. Việt Nam

Link website >>

Jebsen & Jessen Ingredients Vietnam Company Limited

Link website >>

Jebsen & Jessen Ingredients Vietnam Company Limited

Link website >>

Các đơn vị đang hoàn tất thủ tục gia nhập vrcc

Công ty CP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang

Link website >>

Công ty TNHH MTV Hóa chất 21

Link website >>