KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG LẦN THỨ XV SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 VÀ HỘI THẢO CHUYÊN MÔN

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Hội Đông y thành phố Hà Nội năm 2024. Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành  mở rộng lần thứ XIV ngày 28/03/2024, Ban Thường trực Hội Đông y thành phố Hà Nội  xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị  Ban chấp hành mở rộng lần thứ XV, Sơ kế công tác Hội 6 tháng đầu năm 2024 và Hội thảo đầu năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *